OAC

Arbitrator Profile

Balcerzak Filip zdjęcie

Balcerzak Filip

Languages spoken English, Español, Polski
Known national laws Espanya, Polska
Value of a dispute no limits

Bio

Dr Filip Balcerzak, LL.M., adwokat w Polsce i w Hiszpanii (abogado), współpracuje z kancelarią SSW Pragmatic Solutions - dział postępowań sądowych i arbitrażowych. Specjalizuje się w rozwiązywaniu krajowych i międzynarodowych sporów gospodarczych. Z powodzeniem łączy pracę zawodową i akademicką. Ukończył studia LL.M. (Master of Laws) ze specjalizacją w międzynarodowym prawie handlowym i prawie inwestycji zagranicznych na Uniwersytecie w Ottawie. Następnie uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych ze specjalnością w prawie międzynarodowym publicznym, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rozprawa doktorska w języku angielskim pt. „Investor – state arbitration and human rights”). Bogate doświadczenie praktyczne i akademickie w dziedzinie prawa międzynarodowego pozwala na poszukiwanie rozwiązań wykraczających poza prawo krajowe. Arbiter wpisany na listy arbitrów m.in. Sądu Arbitrażowego Lewiatan w Warszawie oraz DELOS w Paryżu.

Search for Arbitrator