OAC

Arbitrator Profile

Paździor Krystian zdjęcie

Paździor Krystian

Languages spoken Français, Polski
Known national laws Polska
Value of a dispute no limits

Bio

Krystian Paździor - Od 1996 roku wykonuje zawód radcy prawnego, początkowo jako wspólnik, a od 2005 roku prowadząc indywidualną praktykę. Zajmuje się głównie sprawami gospodarczymi z zakresu prawa handlowego, prawa budowlanego, prawa upadłościowego, praw autorskich, a także prawa pracy. Zaangażowany jest w także w działalność fundacji i stowarzyszeń. W latach 1999-2003 członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. W swojej karierze zawodowej pracował również w wielu organizacjach międzynarodowych (Światowa Organizacja Handlu, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej). Włada językiem polskim i francuskim.

Search for Arbitrator