OAC

Arbitrator Profile

Skorupski Tadeusz zdjęcie

Skorupski Tadeusz

Languages spoken Polski
Known national laws Polska
Value of a dispute no limits

Bio

Tadeusz Skorupski radca prawny Tadeusz Skorupski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację radcowską odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (nr 1040). Pracę zawodową rozpoczął w 1994r., w ramach indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczył pełną obsługę prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych w okresie trzech kadencji. Praktykę prawniczą ukierunkował w zakresie szeroko pojętego prawa inwestycyjnego - od zawarcia umowy, bieżącego doradztwa prawnego, po końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia. Począwszy od budowy autostrady A-4 współpracuje z wieloma podmiotami w branży budowlanej. Prowadził zamknięte projekty dla lokalizacji działalności gospodarczej, mieszkalnictwa oraz inwestycji związanych z negatywnym ich oddziaływaniem na środowisko naturalne i jego ochronę, m.in produkcja materiałów budowlanych, przetwarzanie odpadów, elektrownie wiatrowe, bocznice kolejowe dla transportu kopalin. Specjalizuje się także w prawie geologicznym i górniczym. Przeprowadził postępowania administracyjne o uzyskanie kilku koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych. Jest autorem i wykonawcą projektu utworzenia trzech kopalń kamienia (granodioryt, migmatyt) w obrębie wsi Brodziszów, gmina Ząbkowice Śląskie. Podczas kilkunastoletniej praktyki radcy prawnego świadczył pomoc prawną na rzecz podmiotów prowadzących wydobycie i sprzedaż surowców. Zajmował się procesem likwidacji zakładów górniczych, rekultywacją gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, uzyskiwaniem decyzji środowiskowych, pozwoleń na składowanie i przerób odpadów. Prowadził m.in obsługę prawną Skarbu Państwa Lasów Państwowych, Parku Narodowego, a także współpracował z organami z zakresu ochrony środowiska. Koordynował projekty związane z pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej oraz Funduszu Ochrony Środowiska. Rozległą praktykę nabył także reprezentując strony w procesach sądowych. Nadto, jako założyciel oraz likwidator i syndyk masy upadłości wielu podmiotów gospodarczych.

Search for Arbitrator