OAC

Arbitrator Profile

Zdyrko-Woźniak Marzena zdjęcie

Zdyrko-Woźniak Marzena

Languages spoken Polski
Known national laws Polska
Value of a dispute no limits

Bio

Marzena Zdyrko – Woźniak - radca prawny, członek OIRP we Wrocławiu (nr wpisu 2655), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Partner, współzałożycielka Kancelarii Prawnej ZKZ we Wrocławiu. Podczas kilkunastoletniej pracy zawodowej zdobyła wiedzę i szerokie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z rozmaitych dziedzin prawa. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, handlowego, procesu budowlanego, geologicznego i górniczego, transportowego, windykacji należności, prawa pracy oraz zamówień publicznych. Tworzy i wdraża w życie plany reorganizacji i sukcesji spadkowej podmiotów gospodarczych. Jest ekspertem z procedury cywilnej i egzekucyjnej, dając temu wyraz w prowadzonych szkoleniach (w tym pod Patronatem Prezesa UOKIK) oraz jako pozaetatowy wykładowca akademicki. Świadcząc pomoc prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zgłębiła wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Współpracując z syndykiem masy upadłości, brała udział w procesie likwidacji i restrukturyzacji firm. Reprezentuje Klientów jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych we wszystkich instancjach.

Search for Arbitrator